top of page

ZÁSTRČKY JÁDRA

Zabalené jako sady motoru - každý konektor jádra, který potřebujete pro svou aplikaci - vyberte si mezi blokem válců  sada nebo sada hlavy válců.

Tyto jsou také známé jako Freeze Plugs nebo Expansion Plugs. Všechny metrické velikosti 18,  20, 22, 24, 28, 30, 32, 35, 45 mm. Pokovené.

Pokud byl váš motor vystaven mrazu nebo pokud byla do chladicí kapaliny přidána nedostatečná ochrana proti korozi a svíčky zrezivěly, může být nutné vyměnit svíčky jádra.

Zátky by měly být instalovány kolmo k otvoru pomocí těsnicí nebo přídržné hmoty.

Zátky jádra bloku motoru a bloku válců 

bottom of page